Lysinstallation ved
Permanent Poesi

 

Da mørket faldt på over oplæsningsarrangementet Permanent Poesi torsdag 11. juni på Badeanstalten Den Permanente nord for Århus, faldt der også ord på vandet. Ordene blev skrevet med lys og var alle citater hentet fra de otte deltagende digteres forfatterskaber.

Under en pause i rækken af oplæsninger på badeanstaltens fællesareal gik dørene op til de to aflukker, som normalt er reserveret henholdsvis de kvindelige og mandlige badende. Publikum blev inviteret indenfor, og fra broerne rundt om de to bassiner tonede digtfragmenterne frem i form af projektioner på vandoverfladen, efterhånden som tusmørket greb om sig. Udvalgte korte digte eller digtstumper fra yderst forskellige værker samlede sig for en stund på overfladen til en omskiftelig "fælles" tekst, der gentog sig på bunden, for med tiden langsomt at forandres og brede sig til omgivelserne.

Lysinstallationen var et akkompagnement til den mundtlige litterære begivenhed, der bragte syv danske og en finlandssvensk digter sammen under åben himmel. Den visuelle del greb ikke direkte ind i de enkelte digteres optræden, men tilføjede den en ekstra dimension - og lånte til gengæld et par linjer af hver enkelt. Det var det talte og det skrevne ord, der mødtes, men også det permanente og det flygtige.

Og som mørket tog til under den afsluttende del, hvor Peter Laugesen med sin gruppe Mindspray lod ord og musik smitte af på hinanden, vendtes de farvede ordprojektører, først mod publikum, og senere mod det åbne hav for at lade lyrik blive rent lys i horisonten.

For koncept og tekstudvalg stod arkitekten Birgitte Katborg Laursen og forfatteren Christian Yde Frostholm. Det var deres første projekt sammen, men hver for sig har de begge arbejdet med at bringe litteratur og rum i dialog. Birgitte Katborg Laursen senest med biblioteksinstallationen Fortællingernes rum i Hvidovre og Esbjerg 1997-98 og Christian Yde Frostholm foråret 1998 med en lyrikinstallation på udstillingen Krydsfelt på Museet for Samtidskunst i Roskilde.

 

Hvem stod bag? Se Links og credits

Læs også essayet Ord på vandet

Essay

Hjem
Links
Afsnit P
E-mail